Πολιτισμός – Εκπαίδευση

10/2021 – τώρα

“Συνέδρων ρήσεις”

Διαδικτυακές σειρές (YouTube)

Μηνιαία διαδικτυακή σειρά, η οποία  μετρά 7 επεισόδια μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 και  στόχο έχει να ενημερώσει και να ενισχύσει τους υποστηρικτές της διεπιστημονικής προσέγγισης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τους επιστήμονες και καλλιτέχνες των δράσεων της ARTience by_PhonoQuest και να εντρυφήσει στις ειδικότητές τους. Αξιοποιείται η σύνδεση της τέχνης με την επιστήμη, μέσω συνεντεύξεων, που εναλλάσσονται μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων.

Η διαδικτυακή σειρά ‘Συνέδρων ρήσεις’ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους μέχρι στιγμής και η συμμετοχή των επιστημόνων και καλλιτεχνών είναι εθελοντική. Η διάρκειά της θα είναι συνεχής και θα εμπλουτίζεται, καθώς αυξάνεται το δίκτυο των συνεργαζόμενων επιστημόνων και θεραπευτών φωνής της ARTience by_PhonoQuest.

Οι διαδικτυακές σειρές ‘Οι τραγουδιστές ρωτούν – οι επιστήμονες απαντούν’ & ‘Συνέδρων ρήσεις’ προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Οργανισμού (δράσεις ΕΚΕ), και στόχο έχουν τη διάδοση των δράσεων, την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για τις δυνατότητες και τα οφέλη της διεπιστημονικής αντιμετώπισης. 

Σύνδεσμοι των βίντεο:

Τόπος / χρόνος διεξαγωγής: διαδικτυακή σειρά με σύντομης διάρκειας συνεντεύξεις των συνέδρων των Artience Συνεδρίων για τη φωνή, καθώς και εισηγητών άλλων δράσεών μας

Διάρκεια υλοποίησης: ongoing σειρά με μηνιαία επεισόδια 

Ωφελούμενοι: 1.842 θεατές (καταγραφή έως 01/2023)

Σύμπραξη: με τη διεπιστημονική ομάδα φωνής Voice Mentoring, καθώς και με τους καλεσμένους επιστήμονες και θεραπευτές των δράσεων

Πρωτοβουλία: PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: Η διαδικτυακή σειρά “Συνέδρων Ρήσεις”, έχει ως στόχο την ενημέρωση και παρουσίαση των διαφόρων ειδικοτήτων που αφορούν την ανθρώπινη φωνή, ώστε το κοινό αφενός να γνωρίσει προσωπικά τους επιστήμονες, αφετέρου να ενημερωθεί για τις διάφορες ειδικότητες. Οι καλεσμένοι μιλούν για την δουλειά τους, για τη ζωή τους, για την τέχνη και έτσι το κοινό γνωρίζει τις ειδικότητες που μπορεί να απευθυνθεί, σε περίπτωση προβλήματος. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένας έμμεσος επαγγελματικός προσανατολισμός. 

Αυτοχρηματοδοτούμενη δράση

Back to top Drag