Υγεία

“Silver Tourism programs”

Η ARTience by_PhonoQuest έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επιστημόνων, καλλιτεχνών και θεραπευτών με τους οποίους στελεχώνει τις δράσεις της. Ειδικά στα προγράμματα που αφορούν την ψυχική ανθεκτικότητα, σωματική ευεξία και ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων σε άτομα τρίτης ηλικίας, έχει συνεργαστεί με θεραπευτές που διαθέτουν μεγάλη γνώση στις ειδικές ανάγκες της τρίτης ηλικίας.

Καθώς το ποσοστό γήρανσης στον πλανήτη αυξάνεται, δημιουργείται η ανάγκη να κρατηθούν ενεργοί, δραστήριοι, κοινωνικοί και αυτάρκεις οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών τα άτομα τρίτης ηλικίας προτιμούν να μένουν δραστήρια, να μαθαίνουν δεξιότητες, να παίζουν και να πειραματίζονται, κάνοντας τις διακοπές τους δημιουργικές και αποδοτικές.

Δεδομένου του διαθέσιμου δικτύου συνεργατών, της εξειδίκευσης που διαθέτουν και της εμπειρίας τους, η ARTience by_PhonoQuest σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικών σεμιναρίων και δράσεων και τη συμπερίληψή ανθρώπων τρίτης ηλικίας σε προγράμματα silver tourism, έναν τομέα του τουρισμού με μεγάλο πεδίο ανάπτυξης. Για την υλοποίηση των σεμιναρίων, η ARTience by_PhonoQuest θα συνεργαστεί με γραφεία θεματικού τουρισμού και silver tourism agencies.

Back to top Drag