Πολυθεματική δράση “η Κραυγή του πολέμου”

“η Κραυγή του πολέμου”

Πολυθεματική δράση για τη φωνή και τον πόλεμο

20 έως 22 Οκτωβρίου 2023, Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη

Τρίκαλα, Θεσσαλία

Υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 

Η πολυθεματική δράση ARTience με ειδικό θέμα “η Κραυγή του πολέμου”, αγκαλιάζει τη φωνή του ανθρώπου και εμπνέεται από αυτή για να δημιουργήσει έργα που μιλούν για την τραγικότητα του πολέμου, τη μετανάστευση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η δράση εξετάζει τη φωνή σφαιρικά, ώστε να κατανοήσει τη φύση της. Από τον ψυχρό κόσμο της επιστήμης έως τον φλογερό χώρο του τραγουδιού, ανακαλύπτουμε τις πολυάριθμες δυνατότητές της ώστε να ξεδιπλώσουμε τους πολλαπλούς τρόπους συναισθηματικής έκφρασης που μας προσφέρει. 

Η πολυθεματική δράση ARTience με ειδικό θέμα “η Κραυγή του πολέμου” είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό και αποτελείται από τις εξής επιμέρους δράσεις:

Όταν η φωνή χάνεται από το σοκ της εμπειρίας του πολέμου, το μόνο που μένει για να εκφράσει το συναίσθημα είναι το σώμα. Η κίνηση αντικαθιστά τη φωνή σε μία άηχη κραυγή. Η  χορευτική ομάδα της σχολής χορού Dance Space, θα παρουσιάσει ένα performance αναζητώντας αυτήν τη σωματική κραυγή, όταν ο ήχος παύει. 

Ο Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων, θα παρουσιάσει έκθεση με θέμα “η Κραυγή του πολέμου” συμμετέχοντας στην προσπάθεια  της ARTience για την διακαλλιτεχνική  προσέγγιση στην απεικόνιση  της ανθρώπινης φωνής που εκφράζει τον πόνο του πολέμου, το φόβο που συνοδεύει την μετανάστευση εξαιτίας του πολέμου, τον σπαραγμό της απώλειας της πατρίδας και των αγαπημένων ανθρώπων αλλα και την απόγνωση που φέρνει η απώλεια της ίδιας της ταυτότητας.

 • Υβριδική συναυλία και ομιλίες/ online σύνδεση με το Kharkiv I.P.Kotlyarevsky University of Arts  για την παρουσίαση νέων λυρικών τραγουδιστών και μουσικών, και παρουσίαση σύγχρονης μουσικής δημιουργίας των δύο χωρών.

Το Kharkiv I.P.Kotlyarevsky University of Arts, ένα πανεπιστήμιο στο κέντρο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, που παρόλη την καταστροφή που έχει υποστεί συνεχίζει μερικώς τη λειτουργία του, θα παρουσιάσει μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, συναυλία με νέους λυρικούς τραγουδιστές και μουσικούς με έργα σύγχρονων Ουκρανών συνθετών. 

Μία δράση που στόχο έχει να φέρει σε ζωντανή επικοινωνία την εμπόλεμη πόλη με την πόλη των Τρικάλων, να ενώσει τις φωνές των νέων καλλιτεχνών, να αφυπνίσει την ελπίδα τους για ένα μέλλον κατανόησης και ειρήνης και να διαδώσει το μήνυμα της ελπίδας και της αλληλεγγύης μέσα από τον πολιτισμό που δε σταματά ακόμα και στη χειρότερη στιγμή της ανθρωπότητας, τον πόλεμο. 

Μέσα από την τέχνη δημιουργούμε βάσεις για την εκκόλαψη νέων ιδεών και ρευμάτων και με όχημα την διμερή επικοινωνία, ανταλλάσουμε έμπνευση και όραμα. 

 • ARTience Workshops

Στόχο έχουν την πρακτική εφαρμογή τεχνικών για τη βελτίωση της φωνητικής απόδοσης, τα οποία θα διεξαχθούν υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων θεραπευτών και εκπαιδευτών φωνής με σημαντική εμπειρία στον χώρο της φωνής. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ προς το κοινό ΜΟΝΟ ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ και εστιάζουν στην ομιλούσα φωνή και ειδικότερα στη φωνή των εκπαιδευτικών.

Οι φωνές των μελών της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων «Αρμονικές Φωνές»/“Voci Intonate” θα ενωθούν για να τραγουδήσουν έργα σύγχρονων Ελλήνων και Ουκρανών συνθετών, σε μία πράξη συμπαράστασης και στήριξης των νέων καλλιτεχνών της πόλης  Χαρκόβου. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η πολυθεματική δράση ARTience “η Κραυγή του πολέμου” είναι μία καλλιτεχνική συνομιλία μεταξύ δύο χωρών και μια συνέργεια με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω κοινωνικών δράσεων που αποσκοπούν:

 • στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης των εθνών μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
 • στην ενίσχυση των διατομεακών / διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και την ενθάρρυνση των διεθνών δημιουργικών συνεργειών 
 • Η υποστήριξη νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων μουσικών ρευμάτων
 •  Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας  
 •  Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά.
 • Η ενδυνάμωση της κοινωνικής μνήμης, της αλληλεγγύης των εθνών σε προκλητικές εποχές και η ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην διατήρηση της ειρήνης και ευημερίας των λαών
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας.


ENGLISΗ

“the Cry of war”

Multithematic Festival on Voice and War

October 20th to 22nd, 2023, Research Center – Tsitsanis Museum

Trikala, Thessaly

Under the auspices and financial support of the Ministry of Culture

The multithematic festival ARTience, with a special theme of “the Cry of war”, embraces the human voice and draws inspiration from it to create works that speak about the tragedy of war, migration, and social exclusion. This event comprehensively explores the nature of the voice, from the cold world of science to the passionate realm of song, discovering its numerous possibilities to unfold multiple ways of emotional expression.

The multithematic festival ARTience with a special theme of “the Cry of war” is FREE for the public and consists of the following activities:

 • The commencement of the ARTience International Conference for the Voice, featuring the participation of voice scientists and artists, focuses on the theme of ‘Vocal Education and Emerging Trends”
 • Performance / “untitled” | Dance School Dance Space by Maria Gadetsaki

When the voice is lost due to the shock of war, the only thing left to express emotion is the body. Movement replaces the voice in a silent cry. The dance group of the Dance Space school will present a performance seeking this physical cry when sound ceases.

The Association of Trikala Painters will present an exhibition with the theme “the Cry of war”, participating in ARTience’s effort for interdisciplinary representation of the human voice expressing the pain of war, the fear accompanying war-induced migration, the anguish of losing one’s homeland and loved ones, and the despair brought by the loss of identity.

This collaboration involves the presentation of new opera singers and musicians, as well as the introduction of contemporary music compositions from both countries. Kharkiv I.P. Kotlyarevsky University of Arts, situated in the midst of the Russo-Ukrainian war, continues its operations despite the destruction it has faced. It will present a concert through an online connection, featuring young opera singers and musicians performing works by contemporary Ukrainian composers. This initiative aims to connect the war-torn city with Trikala, uniting the voices of young artists, awakening their hope for a future of understanding and peace, and spreading the message of hope and solidarity through culture, which persists even in the darkest moments of humanity, such as war. Through art, we lay the foundations for the emergence of new ideas and currents. By facilitating bilateral communication, we exchange inspiration and vision.

 • ARTience Workshops

Their aim is to provide practical application of techniques for improving vocal performance, which will be conducted under the guidance of renowned therapists and vocal trainers with significant experience in the field of voice. They are offered FREE to the public ONLY IN PERSON and focus on the speaking voice, particularly that of educators.

The voices of the members of the Municipal Choir of Trikala “Harmonic Voices” will come together to sing works by contemporary Greek and Ukrainian composers in an act of support for the young artists of Kharkiv.

Objectives:

 • Fostering solidarity between nations through artistic creation.
 • Strengthening cross-disciplinary/interdisciplinary actions of contemporary culture and encouraging international creative collaborations.
 • Supporting young artists and promoting new musical trends.
 • Enhancing contemporary music creation.
 • Promoting equality in access, participation, and familiarity with contemporary cultural developments, with a focus on young people, vulnerable social groups, and special audiences.
 • Empowering social memory, inter-national solidarity in challenging times, and the development of social responsibility towards the preservation of peace and the well-being of nations.
 • Enhancing social cohesion and contributing to the acceptance of diversity.