Το Όραμά μας

Το όραμα της ARTience by_PhonoQuest, πέρα από την αναγνωρισιμότητα που στοχεύει να έχει, ευθυγραμμίζεται με μερικούς από τους 17 SDGs (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών (Ποιοτική εκπαίδευση – SDG No4, Καλή υγεία και ευημερία – SDG No3, Λιγότερες ανισότητες – SDG No10, Ισότητα των φύλων – SDG No5, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες – SDG No11, Αξιοπρεπής εργασία & Οικονομική ανάπτυξη – SDG No8).

Αναλυτικότερα, όραμα του Οργανισμού είναι:

✔ Ο αποτελεσματικός συγκερασμός της τέχνης και της επιστήμης για την υποστήριξη & ενδυνάμωση των πολιτών.
✔ Η δημιουργία μιας κοινωνίας με ελεύθερη, χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στη γνώση.
✔ Η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ειδικά των ανθρώπων τρίτης ηλικίας.
✔ Η δημιουργία βιώσιμων και συμμετοχικών κοινωνιών.
✔ Η μέγιστη συμμετοχή του στον 17ο SDG του ΟΗΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ τους ΣΤΟΧΟΥΣ:

Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Όραμα υλοποίησης έργων

👉 Reload life in elders

Η ARTience by_PhonoQuest οραματίζεται τη δημιουργία και σταθερή διεξαγωγή προγραμμάτων παρέμβασης, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας. Στόχος είναι η βελτίωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας και η  ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους, καθώς και η επανένταξή τους στην ενεργό κοινωνική δράση. Η  ενεργή συμμετοχή των γηραιών σε  κοινωνικές δράσεις, η βελτίωση της ψυχικής τους υγείας και ανθεκτικότητας και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων θα λειτουργήσουν ενισχυτικά  στη βελτίωση της σωματικής τους υγεία, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση των εξόδων στα ασφαλιστικά ταμεία. 

👉 Κέντρο Φωνής και Πολιτισμού

Το Κέντρο Φωνής και Πολιτισμού θα μπορεί να στεγάσει διεπιστημονικές ομάδες φωνής και σωματικής βελτίωσης,  σε συνύπαρξη με καλλιτεχνικές ομάδες και Οργανισμούς.  Σκοπός της συστέγασης είναι η άμεση ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για τη συνδημιουργία πολιτιστικών δράσεων κοινής ωφέλειας.  Θα μπορεί να φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα και να διοργανώνει ενημερωτικές και πολιτιστικές δράσεις. Το Κέντρο Φωνής και Πολιτισμού φιλοδοξεί να γίνει μια συνεργατική κοιτίδα δημιουργίας και εκκόλαψης νέων καινοτόμων ιδεών προώθησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω παραγωγής πολιτιστικών δράσεων.

👉 Το χωριό της ζωής και της φωνής

με σκοπό να παρέχεται:

 • Φιλοξενία των ARTience Voice Retreats
 • Διεξαγωγή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της τέχνης και της επιστήμης
 • Διεξαγωγή φεστιβάλ φωνής
 • Διεξαγωγή πολιτιστικών δράσεων
 • Ατομικές απομονώσεις και θεραπείες φωνής με διεπιστημονική ομάδα και χρήση εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων
 • Συνδυασμός διακοπών και απόκτησης ήπιων δεξιοτήτων
 • Eco-tourism
 • Silver tourism

👉 Κέντρο Ψυχικής Ανάκαμψης «Ξανά-Ζω»

Το Κέντρο «Ξανά-Ζω» απευθύνεται σε καρκινοπαθείς που έχουν νικήσει τη νόσο και επαναπροσδιορίζουν τη ζωή τους. Ενώ υπάρχει βοήθεια στον καρκινοπαθή κατά τη διάρκεια καταπολέμησης της νόσου, δεν υπάρχει ένα κέντρο για τον  μετά τη νόσο επαναπροσδιορισμό της ζωής του ανθρώπου, της ψυχολογίας του, την αλλαγή των βλαπτικών πεποιθήσεων κ.α. Το κέντρο θα παρέχει ψυχολόγους, εναλλακτικούς θεραπευτές, εκπαιδευτές αυτογνωσίας και mindfulness. Στόχος του  είναι η υποστήριξη της αλλαγής ζωής που πολλοί καρκινοπαθείς επιθυμούν να κάνουν στον τρόπο σκέψης, φιλοσοφικής θεώρησης της ζωής και της ψυχικής τους ενδυνάμωσης.  

Η έμπνευση της ιδέας του κέντρου δημιουργήθηκε μετά από προσωπική εμπειρία ενός από τα μέλη της ARTience by_PhonoQuest και της ανάγκης για υποστήριξη και καθοδήγηση που διέκρινε πως χρειάζονταν όλοι οι νικητές της νόσου, και ειδικά οι γυναίκες, ώστε να επανενταχθούν δυναμικά στη ζωή. 

👉 Foryourvoice.gr

Η διαδικτυακή σελίδα ‘FONI’ φιλοδοξεί να γίνει ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης επιστημόνων και καλλιτεχνών φωνής. Στόχος της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι να συμπεριλάβει όλα τα είδη μουσικής χωρίς διάκριση, δημιουργώντας μια πολιτιστική πύλη για την καταγραφή και επικοινωνία μεταξύ των καλλιτεχνών όλων των ειδών τραγουδιού και των ηθοποιών, ώστε να εκκολαφθεί μια συμπεριληπτική τραγουδιστική κοινότητα. Με σκοπό την εκπαίδευση  στη διεπιστημονικότητα, τη συμπερίληψη όλων των ειδών μουσικής και την υποστήριξη των νέων φοιτητών,  η σελίδα θα προσφέρει ποικίλο ενημερωτικό  υλικό, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Συνεντεύξεις από επιστήμονες και ενημέρωση στα θέματα της ανθρώπινης φωνής
 • Συνεντεύξεις από καλλιτέχνες σχετικά με την τέχνη τους, την εκπαίδευσή τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκτενή χρήση της φωνής τους και τους τρόπους που έχουν βρει για να τις αντιπαρέρχονται πρακτικά
 • Συνεντεύξεις από εκπαιδευτές φωνής σχετικά με τους τρόπους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
 • Συνεντεύξεις από θεραπευτές φωνής και παρουσίαση των ποικίλων μορφών θεραπείας που υπάρχουν διαθέσιμες παγκοσμίως
 • Άρθρα σχετικά με τα διεθνή μουσικά / καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους νέους που θέλουν να συνεχίσουν σπουδές στο εξωτερικό
 • Συνεντεύξεις από σπουδαστές φωνής στο εξωτερικό και κατάθεση της δίκης τους εμπειρίας
 • Άρθρα σχετικά με τη σωματική ευεξία ως προϋπόθεση για το τραγούδι
 • Άρθρα σχετικά με προτάσεις  ένδυσης των τραγουδιστών
 • Άρθρα για τους Voice Nomads