Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) / Corporate Social Responsibility (CSR) είναι μια έννοια στην οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους (stakeholders). Ενώ η ΕΚΕ συνδέεται συνήθως με εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι επίσης σχετική με Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Παρόλο που η βασική δραστηριότητα των Οργανισμών είναι η παροχή βοήθειας ή υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη, η ενσωμάτωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στις δραστηριότητές τους και η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των θετικών συνεισφορών με τη μορφή ΕΚΕ είναι επιβεβλημένη.

Είναι σημαντικό για τους Οργανισμούς να υλοποιούν προγράμματα ΕΚΕ με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Μέσω της ΕΚΕ τους διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητές τους ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αξίες τους και ενισχύεται η φήμη και η αξιοπιστία τους, οικοδομώντας εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (17 SDGs) είναι μια συλλογή παγκόσμιων στόχων που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2015, στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι SDGs αποσκοπούν στον τερματισμό της φτώχειας, στην προστασία του πλανήτη και στη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας όλων των ανθρώπων έως το 2030. 

Οι βασικές δραστηριότητες της ARTience by_PhonoQuest, καθώς και οι δράσεις τις οποίες υλοποιεί με δική της πρωτοβουλία στα πλαίσια της ΕΚΕ της, εξυπηρετούν τους στόχους (με σειρά προτεραιότητας):

  • Ποιοτική εκπαίδευση SDG No4
  • Καλή υγεία και ευημερία SDG No3
  • Λιγότερες ανισότητες SDG No10
  • Ισότητα των φύλων SDG No5
  • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες SDG No11
  • Αξιοπρεπής εργασία & Οικονομική ανάπτυξη SDG No8

Διάφορες συνεργατικές πρωτοβουλίες υλοποιούνται εκπληρώνοντας τον 17ο SDG – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ: 

Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών

Η ARTience by_PhonoQuest υλοποιεί προγράμματα ΕΚΕ στηρίζοντας Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.  Μέσα από τις δράσεις σύμπραξης τέχνης & επιστήμης που διοργανώνει, συμβάλλει στη διάδοση γνώσης, στην ψυχική υγεία και ευημερία των ανθρώπων, πλαισιώνοντας δράσεις άλλων Οργανισμών.

Συνεργασία με Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

Η δυνατότητα συνέργειας της ARTience by_PhonoQuest με Εταιρείες και Φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δίνει στους τελευταίους την εξαιρετική δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό κοινωνικό προφίλ με δύο τρόπους. Είτε χρηματοδοτώντας δράσεις της ARTience by_PhonoQuest, είτε συνδημιουργώντας projects, τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους των Εταιρειών / Φορέων.

‘’Οι δράσεις της ARTience by_PhonoQuest προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια άλλων Οργανισμών / Εταιρειών / Φορέων να στηρίξουν την κοινωνία και το περιβάλλον. Από την απαρχή της δημιουργίας του Οργανισμού έχουν υλοποιηθεί πολλά projects ΕΚΕ, με χιλιάδες ωφελούμενους.’’

Projects

“Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν”

Σχετικά Links: 

https://www.youtube.com/@PhonoQuest, Οι τραγουδιστές ρωτούν – Διαδικτυακά Βίντεο 

Τόπος / χρόνος διεξαγωγής: Διαδικτυακή σειρά με σύντομες συνεντεύξεις επιστημόνων και θεραπευτών φωνής, κατά τη διάρκεια των οποίων δίνονται απαντήσεις σε σημαντικά θέματα της επαγγελματικής φωνής. 

Διάρκεια υλοποίησης: ongoing σειρά με μηνιαία επεισόδια 

Ωφελούμενοι: 7.203 θεατές (καταγραφή έως 01/2023)

Σύμπραξη: με τη διεπιστημονική ομάδα φωνής Voice Mentoring και πλήθος επιστημονικών συνεργατών του δικτύου της ARTience by_PhonoQuest

Πρωτοβουλία: PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: η δράση αυτή συνάδει με την πεποίθησή μας  για ελεύθερη & δωρεάν πρόσβαση στη γνώση. Καθώς στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει καμία σειρά, η οποία να διατίθεται δωρεάν και να αφορά σύγχρονες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τη φωνή, δημιουργήσαμε το “‘Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν”, με σκοπό να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να μεταφέρουμε δωρεάν σύγχρονη γνώση στους επαγγελματίες φωνής.

“1ο & 2ο Artience Συνέδριο για τη φωνή”

Σχετικά Links: 

«Artience Συνέδριο για τη φωνή», 1ο ARTience Συνέδριο, 1o ARTience Συνέδριο για τη Φωνή, 2ο ARTience Συνέδριο για τη Φωνή | Τρίκαλα | 23-25 Σεπτεμβρίου 2022

2o ARTience Συνέδριο για τη Φωνή, 2ο ARTience Συνέδριο

Τόπος / χρόνος διεξαγωγής: 8 – 10 Σεπτεμβρίου 2021 & 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2022, Τρίκαλα Θεσσαλίας

Διάρκεια υλοποίησης: 3 ημέρες 

Ωφελούμενοι: 3.132 διαδικτυακοί θεατές & 350 δια ζώσης

Σύμπραξη: με τη διεπιστημονική ομάδα φωνής Voice Mentoring & το Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη (υπό την αιγίδα & χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας)

Πρωτοβουλία: ARTience by_PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: Το Artience Συνέδριο για τη φωνή είναι ένας ετήσιος θεσμός που πραγματοποιείται στην πόλη των Τρικάλων και σκοπό έχει να φέρει σε άμεση επικοινωνία τις κοινότητες των επιστημόνων και των επαγγελματιών φωνής, ώστε να προαχθεί η γνώση, η συνεργασία και να γεφυρωθεί το χάσμα των δύο κόσμων με εκατέρωθεν οφέλη.

“Corona Sapiens”

Σχετικά Links: https://www.youtube.com/@coronasapiensproject2407

Τόπος / χρόνος διεξαγωγής: διαδικτυακή σειρά μικρής διάρκειας συνεντεύξεων, Απρίλιος 2020 – Μάιος 2020 

Διάρκεια υλοποίησης: 7 επεισόδια

Ωφελούμενοι: 2.098 θεατές 

Πρωτοβουλία: PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας θελήσαμε να καταγράψουμε τη συναισθηματική κατάσταση των απλών πολιτών, καλλιτεχνών και μη, και να τους δώσουμε βήμα να μιλήσουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το πώς βίωναν τη συνθήκη του εγκλεισμού. Συμμετείχαν καλλιτέχνες, φοιτητές αλλά και απλοί πολίτες. Σε μια περίοδο που δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε για να μιλήσουμε, αποφασίσαμε να δώσουμε βήμα στους συνανθρώπους μας να εκφραστούν και να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

“Η τέχνη της διεπιστημονικότητας στη φωνή”

Σχετικά Links:  

https://festival.nevronas.gr/event/i-techni-tis-diepistimonikotitas-sti-foni-apo-tin-phonoquest/, 1st NEVRONAS FESTIVAL , Η Διεπιστημονικότητα στη Φωνή – Φεστιβάλ Νευρώνα

Τόπος/ χρόνος διεξαγωγής: Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2022

Διάρκεια υλοποίησης: αυτοτελής

Ωφελούμενοι: 20 ακροατές

Σύμπραξη: διαδικτυακή πλατφόρμα Νευρώνας 

Πρωτοβουλία: Nevronas Festival Συμπεριληπτικών παραστατικών τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης

Άλλες πληροφορίες: Το Νευρώνας Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών παραστατικών τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης αφορά την ειδική κατηγορία των ΑμεΑ. Στη διεπιστημονική μας ομιλία, εστιαστήκαμε στη φωνή και την ακοή στις ειδικές περιπτώσεις των ανθρώπων με προβλήματα στην ακοή και παρουσιάσαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποκατασταθεί. Αναλύσαμε, επίσης, τη λειτουργία της φωνής γενικότερα, τη λογοθεραπευτική και φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και τα αποτελέσματά τους σε αυτήν ειδικότερα. 

“Συνέδρων Ρήσεις”

Σχετικά Links: https://www.youtube.com/@PhonoQuest, Συνέδρων ρήσεις

Τόπος / χρόνος διεξαγωγής: διαδικτυακή σειρά με σύντομης διάρκειας συνεντεύξεις των συνέδρων των Artience Συνεδρίων για τη φωνή, καθώς και εισηγητών άλλων δράσεών μας

Διάρκεια υλοποίησης: ongoing σειρά με μηνιαία επεισόδια 

Ωφελούμενοι: 1.842 θεατές (καταγραφή έως 01/2023)

Σύμπραξη: με τη διεπιστημονική ομάδα φωνής Voice Mentoring, καθώς και με τους καλεσμένους επιστήμονες και θεραπευτές των δράσεων

Πρωτοβουλία: PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: Η διαδικτυακή σειρά “Συνέδρων Ρήσεις”, έχει ως στόχο την ενημέρωση και παρουσίαση των διαφόρων ειδικοτήτων που αφορούν την ανθρώπινη φωνή, ώστε το κοινό αφενός να γνωρίσει προσωπικά τους επιστήμονες, αφετέρου να ενημερωθεί για τις διάφορες ειδικότητες. Οι καλεσμένοι μιλούν για την δουλειά τους, για τη ζωή τους, για την τέχνη και έτσι το κοινό γνωρίζει τις ειδικότητες που μπορεί να απευθυνθεί, σε περίπτωση προβλήματος. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένας έμμεσος επαγγελματικός προσανατολισμός. 

“Η ανατομία της φωνής”

Σχετικά Links:  Φωνητικά Σεμινάρια/ Διαλέξεις Ειρήνη Τσιρακίδου

Τόπος/ χρόνος διεξαγωγής: Χάρκοβο, Ουκρανία, 3 Απριλίου 2021

Διάρκεια υλοποίησης: αυτοτελής

Ωφελούμενοι: 67 φοιτητές τραγουδιού

Σύμπραξη: με το πανεπιστήμιο Kharkiv I.P.Kotlyarevsky National University of Arts

Πρωτοβουλία: Kharkiv I.P.Kotlyarevsky National University of Arts

Άλλες πληροφορίες: Η ARTience by_PhonoQuest έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το  Kharkiv I.P.Kotlyarevsky National University of Arts για τη συνδιοργάνωση δράσεων που προάγουν τη γνώση, την προώθηση διαπολιτισμικών δράσεων, την ανταλλαγή πολιτιστικών ιδεών, καθώς και την προβολή νέων Ελλήνων και Ουκρανών καλλιτεχνών.

Βραδινές βόλτες με την PhonoQuest”

Σχετικά Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=lHhb3n5048k, Βραδινές βόλτες, Support Art Workers, Βραδινές βόλτες

Τόπος/ χρόνος διεξαγωγής: διαδικτυακή εκπομπή,  13 Μαΐου 2021

Διάρκεια υλοποίησης: αυτοτελής

Ωφελούμενοι: 300 ακροατές

Σύμπραξη: Ομάδα δικτύωσης των Support Art Workers (SAW NEXUS)

Πρωτοβουλία: SAW NEXUS

Άλλες πληροφορίες: Η εκπομπή «Βραδινές βόλτες», η οποία προβάλλεται από το δίκτυο των  Support Art Workers, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα προβλήματα που έχει ο κάθε τομέας της τέχνης. Την εποχή εκείνη ξεκίνησε το κίνημα #metoo και παρόλο που πολλοί τομείς της τέχνης είχαν βήμα, για να παρουσιάσουν τα φλέγοντα θέματά τους, οι καλλιτέχνες της όπερας δεν είχαν την ευκαιρία αυτή. Ως μέλη της ιδιαίτερης κοινότητας των καλλιτεχνών της όπερας, ευαισθητοποιηθήκαμε, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε επιφανείς & καταξιωμένους καλλιτέχνες του λυρικού τραγουδιού να παρουσιάσουν τα δικά τους θέματα όπως: τα προβλήματα ψυχικής βίας που βιώνουν στον χώρο τους, τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχονται αλλά και να εκθέσουν φλέγοντα θέματα εργασίας, διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας και απορρόφησης των καλλιτεχνών της κλασσικής μουσικής και της όπερας, σε πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας.

“Η επιδεξιότητα στην Επικοινωνιακή Φωνή”

Σχετικά Links:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07Ripac6RWQFgWVWCLDoD8QvDbJ4fbRMuza2EmKcmLTgvFSCShGFi8mgq8MKm5cfvl&id=100066339236105

Επιδεξιότητα στην Επικοινωνιακή Φωνή, Σεράφειο, Επιδεξιότητα στην Επικοινωνιακή Φωνή 

Τόπος/ χρόνος διεξαγωγής: 31 Αυγούστου 2022, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Διάρκεια υλοποίησης: αυτοτελής

Ωφελούμενοι: 15 άτομα 

Σύμπραξη: Optimal HR Group

Πρωτοβουλία: PhonoQuest

Άλλες πληροφορίες: Η δράση ήταν μια  προσφορά στα μέλη της Optimal HR Group, που ειδικεύονται στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων για τη βελτίωση των φωνητικών τους δεξιοτήτων και η παροχή εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσής τους. 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Back to top Drag