3ο ARTience Διεθνές Συνέδριο για τη Φωνή

20-22 / 10 / 2023

Η ARTience by_PhonoQuest σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων, παρουσιάζουν το 3ο ARTience Διεθνές Συνέδριο για τη Φωνή με θέμα “Φωνητική Εκπαίδευση και Νέες Τάσεις”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20 – 22 Οκτωβρίου 2023 στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Το Συνέδριο πλαισιώνεται από την Πολυθεματική Δράση ARTience με ειδικό θέμα «η Κραυγή του πολέμου», η οποία τελεί υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και σε συνεργασία με το Kharkiv I.P.Kotlyarevsky University of Arts

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαντικοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού χώρου της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο της επίτευξης μιας εποικοδομητικής συνομιλίας που θα δημιουργήσει τις βάσεις για την ευθυγράμμιση της φωνητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τα διεθνή πρότυπα. 

Το Συνέδριο απευθύνεται προς όλους τους επαγγελματίες φωνής, με έμφαση στους εκπαιδευτές φωνής και τραγουδιού.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συζητηθούν οι νέες εκπαιδευτικές τάσεις στη διεθνή κοινότητα και η ετοιμότητα του ελληνικού φωνητικού εκπαιδευτικού συστήματος να τις ενσωματώσει. Θα γίνει σύγκριση των φωνητικών εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα με αυτές των διεθνών ακαδημαϊκών μουσικών ιδρυμάτων, ενώ θα εξεταστεί η ικανότητα της ελληνικής φωνητικής εκπαιδευτικής κοινότητας να προχωρήσει σε αναβαθμίσεις. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη εκπαίδευση των καθηγητών φωνητικής, στις σύγχρονες φωνητικές εκπαιδευτικές μεθόδους.

Τρόποι Παρακολούθησης 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά, 20 και 21/10, δίνοντας την ευκαιρία για δια ζώσης και  Live streaming παρακολούθησης και είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό. Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής ώστε να σας αποσταλεί η διαδικτυακή διεύθυνση.

ARTience Workshops (μόνο δια ζώσης)

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά τα ARTience Workshops, εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής τεχνικών βελτίωσης και προστασίας της φωνής. Η ώρα έναρξης των εργαστηρίων είναι 13.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ. και θα διεξαχθούν στο Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη. Τα ARTience Workshops, είναι ευγενική χορηγία της COSMOS CSR και προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στο κοινό. Η καθοδήγηση γίνεται από καταξιωμένους και έμπειρους θεραπευτές και εκπαιδευτές φωνής με πολυετή εμπειρία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ARTience Workshops, δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν μόνο στους δια ζώσης συμμετέχοντες του συνεδρίου και/ή του workshop.

Θέλετε να παρακολουθήσετε τα ARTience Workshops αλλά δεν μένετε στα Τρίκαλα;

Φέτος, η ARTience by_PhonoQuest προσφέρει μια ακόμη εκπληκτική ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Κυριακάτικα σεμινάρια, προσφέροντας μεταφορά με πούλμαν από την Αθήνα έναντι ενός συμβολικού ποσού. Το κόστος μεταφοράς ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σημειώστε πως ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα ξεκινήσουμε μια σημαντική Καμπάνια που ανταποκρίνεται στην ουσία της Εταιρικής μας Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, στοχεύουμε στη συγκέντρωση χρημάτων για τη χορήγηση υποτροφιών προς όφελος του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων. Με αφορμή τις δραματικές επιπτώσεις των πρόσφατων πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή μας, θέλουμε να προσφέρουμε ελπίδα και αγάπη στα παιδιά πλημμυροπαθών οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνέχιση των μουσικών τους σπουδών. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, αναλαμβάνουμε δράση για να υποστηρίξουμε την τοπική μας κοινότητα και να συνεισφέρουμε θετικά στη ζωή αυτών των νέων μουσικών ταλέντων.

Το 3ο ARTience Διεθνές Συνέδριο για τη Φωνή, μέσω της συνεργασίας επαγγελματιών φωνής, εκπαιδευτών και ειδικών επιστημόνων στον τομέα της φωνής, προάγει την ανταλλαγή ιδεών, την διάδοση νέων μεθόδων και την προώθηση των καλύτερων πρακτικών στη φωνητική εκπαίδευση.


Τα ξενοδοχεία Αχίλλειον, Πανελλήνιον και Trikala River House

προσφέρουν ειδικές τιμές στους συμμετέχοντες στο συνέδριο τις ημέρες του συνεδρίου:


Υπό την αιγίδα και με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού


ΧορηγοίΧορηγοί επικοινωνίας


ENGLISH


ARTience by_PhonoQuest, in collaboration with the Research Center – Tsitsanis Museum, the Region of Thessaly, and under the auspices of the Municipality of Trikala, presents the 3rd International ARTience Conference for the Voice with the theme “Vocal Education and New Trends” which will take place from October 20th to 22nd, 2023, at the Research Center – Tsitsanis Museum in Trikala, Thessaly. The Conference is complemented by the Multithematic Festival “the Cry of war,” which is under the auspices and financial support of the Ministry of Culture and in collaboration with Kharkiv I.P. Kotlyarevsky University of Arts.

The Conference will host significant representatives from the artistic, educational, and scientific fields of Greece and abroad, aiming to foster a constructive dialogue that will lay the foundation for aligning vocal education in Greece with international standards. The Conference is open to all voice professionals, with a particular emphasis on voice and singing instructors.

During the Conference, we will discuss the new educational trends in the international community and the readiness of the Greek vocal education system to incorporate them. A comparison will be made between vocal education methods applied in Greece and those of international academic music institutions, while examining the Greek vocal education community’s capacity for upgrades. Furthermore, we will explore the opportunities provided by Greek tertiary education for the training of vocal instructors in modern vocal educational methods.

Ways to Participate

The Conference will be held in a hybrid format on October 20th and 21st, offering both in-person and live streaming attendance options, and it is FREE for the public. Please complete the participation form to receive the online link.

ARTience Workshops

On Sunday, October 22nd, the ARTience Workshops will be held for the second consecutive year, offering practical application workshops on vocal improvement and protection techniques. The workshops will run from 1:00 PM to 5:00 PM at the Research Center – Tsitsanis Museum. The ARTience Workshops are generously sponsored by COSMOS CSR and are offered FREE to the public. Experienced vocal therapists and instructors will guide these workshops. For details regarding the ARTience Workshops, please refer to the Conference program.

Would you like to attend the ARTience Workshops but do not reside in Trikala? 

This year, ARTience by_PhonoQuest offers an exceptional opportunity for those who wish to participate in the Sunday seminars by providing bus transportation from Athens for a nominal fee. The transportation cost is €30. Please note that seating is limited, and priority will be strictly observed.

Corporate Social Responsibility 

During the Conference, we will initiate a significant campaign that aligns with the essence of our Corporate Social Responsibility. Through this initiative, we aim to raise funds for scholarships benefiting the Trikala Municipal Conservatory. In light of the dramatic impacts of the recent floods affecting our region, we aspire to offer hope and support to the children of flood-affected families who face difficulties in continuing their musical studies. Through this initiative, we take practical steps to support our local community and make a positive impact on the lives of these young musical talents.

The 3rd International ARTience Conference for the Voice, through the collaboration of voice professionals, instructors, and experts in the field of voice, promotes the exchange of ideas, the dissemination of new methods, and the advancement of best practices in vocal education.