Υγεία

“3ο ARTience Voice Retreat”

Ο θεσμός των ετήσιων “ARTience Voice Retreat” συνεχίζεται κάθε χρόνο σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 ημερών μέγιστης αφομοίωσης και εφαρμογής των εργαλείων διαχείρισης και ελέγχου της φωνής. 

Η ημερομηνία & ο τόπος διεξαγωγής αναμένονται να ανακοινωθούν. 

Back to top Drag